Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Dersler

> Öğrenci İşleri  >  Dersler        
 
LİSANS DERSLERİ
                                                                             1.SINIF
                            1. YARIYIL
                                   2. YARIYIL
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
BBT-101 Botanik
3(2+2)
   4
  
BBT-104 Kimya II
3(2+2)
   5
BBT-103 Fizik
2(2+0)
   2

BBT-106 İstatistik
2(2+0)
   2
BBT-105 Kimya I
3(2+2)
   5

BBT-112 İklim Bilgisi
2(2+0)
   2
BBT-107 Matematik
2(2+0)
   2

BBT-114 Genetik
2(2+0)
   3
BBT-109 Genel Mikrobiyoloji
2(2+0)
   3

BBT-116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2(2+0)
   2
BBT-121 Genel Mineraloji
2(2+0)
   3

BBT-118 Türk Dili II
2(2+0)
   2
ENF-121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
3(2+2)
   4

BBT-120 Yabancı Dil II (İngilizce)
3(2+2)
   3
BBT-115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2(2+0)
   2

BBT-124 Genel Zootekni
2(2+0)
   2
BBT-117 Türk Dili I
2(2+0)
   2

BBT-126 Jeoloji-Jeomorfoloji
3(2+2)
   6
BBT-119 Yabancı Dil I (İngilizce)
3(2+2)
   3

BBT-128 Ölçme Bilgisine Giriş
2(1+2)
   3                                                                                                                 2.SINIF
                            3. YARIYIL

                                 4. YARIYIL
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
BBT-201 Genel Ekonomi
2(2+0)
   3

BBT-202 Tarım Ekonomisi
2(2+0)
   3
BBT-203 Toprak Bilimi
3(2+2)
   6

BBT-204 Analitik Kimya
3(2+2)
   6
BBT-205 Tarımsal Ekoloji
2(2+0)
   3

BBT-206 Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği
2(2+0)
   4
BBT-207 Tarımsal Mekanizasyon
2(2+0)
   3

BBT-208 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt.
2(1+2)
   4
BBT-209 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
2(2+0)
   4

BBT-210 Bitki Fizyolojisi
2(2+0)
   3
BBT-211 Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
2(1+2)
   3

BBT-212 Tarla Bitkileri
2(2+0)
   3
BBT-213 Sulama
2(2+0)
   3

BBT-214 Drenaj
2(2+0)
   3
BBT-215 Bitki Koruma
2(2+0)
   3

BBT-216 Bitki Yetiştirme Ortamları
1(1+0)
   2
MU-201 Mesleki Uygulama
0(0+4)
   2

MU-202 Mesleki Uygulama
0(0+4)
   2                                                                                                                                                                         3. SINIF
                             5. YARIYIL

                                 6. YARIYIL
A. Zorunlu Dersler
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
BBT-301 Toprak Fiziği
3(2+2)
   5

BBT-302 Toprak Kimyası
3(2+2)
   5
BBT-309 Bitki Besleme
3(2+2)
   5

BBT-310 Toprak Mineralojisi ve Mikromorfolojisi
2(2+2)
   4
BBT-307 Toprak-Su Koruma
2(2+0)
   3

BBT-308 Toprak-Bitki-Gübre Analizleri
3(2+2)
   4
BBT-333 Staj
0(0+4)
   2

BBT-334 Staj 0(0+4)
   2B. Alan İçi Seçmeli Dersler
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
BBP-351 Tarımsal Biyoteknoloji
2(2+0)
   3

BBT-352 Bitki Biyokimyası
2(2+0)
   3
BBT-353 Toprak-Tarım-Çevre İlişkileri
2(2+0)
   3

BBT-354 Araştırma ve Deneme Metodları
2(2+0)
   3
BBT-303 Toprak Verimliliği
2(2+0)
   3

BBT-306 Toprak-Bitki-Su İlişkileri
2(2+0)
   3
TYS-355 Hidroloji
2(2+0)
   3

BBT-356 Bitkilerde Üreme Biyolojisi
3(2+2)
   4C. Alan Dışı Seçmeli Dersler
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
TBP-303 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu
2(2+0)
   3

BBP-386 Budama Tekniği
2(1+2)
   3
BKP-335 Bitki Hastalıkları
2(2+0)
   3

TEP-382 Tarım Hukuku
2(2+0)
   3
TYP-381 Su Kalitesi ve Tuzluluk
2(2+0)
   3

G-330 Gıda Güvenliği ve Mikrobiyolojik Kalite Kontrol
2(2+0)
   3
TYS-355 Hidroloji
3(2+2)
   4

TYS-384 Arazi Toplulaştırma
2(1+2)
   3                                                                                                                 4.SINIF
                             7. YARIYIL
                                 8. YARIYIL
A. Zorunlu Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS
Dersin Adı Kredi AKTS
BBT-401 Gübreler ve Gübreleme
3(2+2)
   4

BBT-402 Toprak Etüt-Harita ve Arazi Kullan. Planl.
3(2+2)
   4
BBT-403 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
3(2+2)
   4

MU-402 Mezuniyet Çalışması
0+2
   2
BBT-405 Toprak Genesisi ve Sınıfl.
2(2+0)
   2

MU-404 Mesleki Projelendirme
0+2
   2
MU-401 Mezuniyet Çalışması
0+2
   2

MU-406 Yaz Stajı
0+8
   4
MU-403 Mesleki Projelendirme
0+2
   2
MU-405 Yaz Stajı
0+8
   4B. Alan İçi Seçmeli Dersler
Dersin Adı
Kredi
AKTS

Dersin Adı
Kredi
AKTS
BBT-451 Uzaktan Algılama ve CBS
2(2+0)
   2

BBT-452 Organik Tarım
2(2+0)
   3
BBT-453 Bitkilerde Beslenme Fizyolojisi
1(1+0)
   2

BBT-454 Analiz Değerl. ve Gübre Program.
2(1+2)
   3
BBT-455 Rizosfer
2(1+2)
   3

BBT-464 Mineral Beslenme-Bitki Sağlığı İliş.
2(2+0)
   3
BBT-457 Fertigasyon
2(2+0)
   2

BBT-458 Sürdürülebilir Toprak Yönetimi
2(2+0)
   3
BKP-449 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları
3(2+2)
   4

BBT-460 Sorunlu Toprakların Islahı
2(2+0)
   3
BBT-462 Türkiye Toprakları
2(2+0)
   3C. Alan Dışı Seçmeli Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS
Dersin Adı Kredi AKTS
ZM-401 Tarım Tarihi ve Deont. 2(2+0)    3
ZMS-416 İnsan İlişkileri ve İletişim 2(2+0)    3
Sosyolojiye Giriş I 2(2+0)    3
ZMS-412 Yetişkin Psikolojisi 2(2+0)    3
İlk Yardım I 2(2+0)    3
ZMS-414 Sosyolojiye Giriş 2(2+0)    3
İnsan Hakları ve Demokrasi
2(2+0)    3
Sosyal Psikoloji 2(2+0)    3
             
             
LİSANSÜSTÜ (MASTER ve DOKTORA) DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 


Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 5097