Çukurova Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
  Genel Tanıtım
  Bölüm Albümü

> Bölümümüz  >  Genel Tanıtım        

Tarihçe

Bölümümüz 1970 yılında kurulmuştur. Bölümde, toprak biliminde bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve araştırıcı bilim adamı yetiştirmeyi amaçlayan temel araştırmalar ile toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptanması, sınıflandırılması, haritalanması, bitkilerin beslenmesi-fizyolojisi ve bitki-toprak-su sistemlerini araştıran ve inceleyen çalışmalar yapılmaktadır.


Araştırma Konuları

Araştırma alanları; toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi, toprak mineralojisi, toprak verimliliği ve gübreleme, toprak etüd ve haritalama, toprak koruma ve bitki besleme dallarını kapsar. Başlıca araştırma konuları; tuzlu ve alkali toprakların karakteristikleri, fosfor adsorpsiyonu, toprakta azot dinamiği, baklagiller ve azot fiksasyonu, biyolojik aktivite, mikoriza; seramikte ve çimento sanayinde kullanılan materyallerin, yanardağ kaynaklı ve bazalt tüflerinin, kil yataklarının mineralojik özellikleri, kantitatif kil ve mineral analizi, uydu verileriyle toprak etüd ve arazi kullanımının haritalanması, toprakların sınıflandırılması, tarım alanlarının korunması, toprak biliminde enstrümentasyon ve arazi kullanım planlaması; sebze ve süs bitkilerinde, subtropik ve ılıman iklim meyvelerinde, tahıllar ve endüstriyel bitkilerde makro ve mikro element gübrelemesi, endüstriyel atıkların tarımda kullanılma olanakları, ağır metal kirliliği şeklindedir. Bölümümüz; topraklarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik analizler, su ve gübre örneklerinde kimyasal analizler, bitkilerde ise ağır metal ve besin elementi analizleri yaparak başta çiftçiler olmak üzere resmi ve özel kuruluşlara hizmet vermektedir. Bölümde yürütülen ulusal ve uluslararası araştırma projeleriyle bir yandan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar sağlanırken, diğer yandan da ortaya çıkan pratiğe aktarılabilir sonuçlarla ülke ekonomisine olumlu katkılar yapılmaktadır.

Bölümün Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 40 dekar açık araştırma alanı, 150 m2 si bölüm araştırma alanında, 500 m2 si bölüm binası yakınında olmak üzere toplam 650 m2 araştırma serası mevcuttur.


Akademik – İdari Personel Mevcudu

Bölümde 9 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi, 2 Teknik Eleman-Laborant, 1 Bölüm Sekreteri görev yapmaktadır.

İş Olanakları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2864